Colofon


notebooksbilliger.de AG
Wiedemannstraße 3
D-31157 Sarstedt


Bord: Oliver Hellmold (Voorzitter), Martin Schwager
Raad van toezicht: Arnd von Wedemeyer (Voorzitter)


Amtsgericht Hildesheim HRB 201279

BTW-identificatienummer: DE175 671 991

Contact 

Mail: service.nl@nbb.com 

Tel.: +31 (0) 85 401 84 54

Online geschillenbeslechting conform artikel 14 verordening ODR consumenten
Als Europees consument kun je naar oplossingen zoeken of online een klacht indienen via de Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie.

Hulp

Waarmee kunnen we u helpen?

Antwoorden op de meeste vragen - FAQ