Terugname & recycling

I. Informatie m.b.t. de wet op elektrische en elektronische apparatuur

De volgende informatie is bedoeld voor particuliere huishoudens die elektrische en/of elektronische apparatuur gebruiken:

2. Informatie over de mogelijkheid voor eindgebruikers om oude apparatuur in te leveren

Als eindgebruiker en eigenaar van de oude apparatuur heb je de volgende retourmogelijkheden:

a) Terugbrengen/ophalen bij aankoop van een nieuw apparaat en levering aan een particulier huishouden

Wanneer je met ons een koopcontract sluit voor een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat, heb je de mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat gratis in te leveren.

Indien de plaats van levering jouw privéwoning is, kan de overdracht door een gratis ophaaldienst geregeld worden. Onmiddellijk nadat je je bestelling hebt geplaats, informeren we je over de exacte voorwaarden zodat je aan de hand van je bestelgegevens een afspraak kunt maken voor het ophalen bij jou thuis.

Indien het nieuwe apparaat uitsluitend door middel van communicatie op afstand wordt verkocht, is het volgende van toepassing:

  • Gratis inzameling van een afgedankt apparaat van hetzelfde type en dezelfde functie is alleen mogelijk als het gaat om een apparaat van categorie 1 (warmte- of koude-uitwisselende apparatuur), 2 (beeldschermen, monitoren, apparaten met schermen met een oppervlakte van meer dan 100 cm²) en/of 4 (grote apparaten waarvan ten minste één van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter bedraagt).
  • Indien het in plaats daarvan om een oud apparaat van categorie 3, 5 en/of 6 gaat, vindt geen gratis afhaling plaats en geldt in plaats daarvan de volgende letter b) voor gratis terugzending Een overzicht van de verschillende categorieën en de betrokken apparaten is hier te vinden:

 b) Teruggave bij aankoop van een nieuw apparaat en inlevering elders/retour van kleine apparaten

Bij het sluiten van een koopovereenkomst met ons voor een nieuw elektrisch apparaat dat niet aan particuliere huishoudens wordt geleverd en bij verkoop van een nieuw apparaat van de categorieën 3, 5 en/of 6 uitsluitend door middel van communicatie op afstand met levering aan particuliere huishoudens, bestaat de mogelijkheid een oud apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos te retourneren.

Dezelfde mogelijkheid bestaat ook voor oude apparaten die in geen enkele afmeting groter zijn dan 25 centimeter, ongeacht de aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat.

In dit geval is de inlevermogelijkheid beperkt tot 3 oude apparaten per type apparaat. In geval van distributie uitsluitend door middel van communicatie op afstand, onder bovengenoemde voorwaarden, is de inlevering van

  • oude apparaten van de categorieën 3, 5 en/of 6
  • oude apparaten waarvan de uitwendige afmetingen niet groter zijn dan 25 centimeter door geschikte inleveringsfaciliteiten op redelijke afstand van jou als eindgebruiker.

Anders vindt de teruggave plaats op de plaats van aflevering of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

Bovendien hebben we de volgende retourmogelijkheden gecreëerd om aan onze verplichtingen te voldoen:

Je kunt je oude apparaat gratis inleveren in ons centrale magazijn bij notebooksbilliger.de AG, Hildesheimer Str. 87, 30880 Laatzen, Duitsland, evenals in een van onze winkels tijdens openingstijden.

Wij voldoen ook aan onze terugnameplicht met behulp van onze partner take-e-way GmbH. Deze partner verstrekt informatie over waar het dichtstbijzijnde gratis terugnamepunt zich bevindt op  https://inleverpunten.stichting-open.org/.

c) Andere mogelijkheden voor teruggave

Eigenaren van AEEA uit particuliere huishoudens kunnen de AEEA ook inleveren bij de inzamelpunten van de openbare instanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette terugnamepunten zoals bepaald door de Duitse ElektroG.

3. Gegevensbescherming

Soms bevatten oude apparaten gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld een pc of smartphone) die niet in handen van derden mogen vallen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat jij als gebruiker van het oude apparaat verantwoordelijk bent voor het wissen van persoonsgegevens van de afgedankte apparaten voordat deze worden ingeleverd of opgehaald. Als dit door een defect niet mogelijk is, raden we je dringend aan om een specialist alle persoonlijke gegevens te laten wissen voordat je het oude apparaat inlevert voor verwerking. Meer informatie en tips vind je hier:

https://id.nl/zekerheid-en-gemak/veilig-online/beveiligingssoftware/veilig-afscheid-nemen-van-je-oude-computer-en-andere-hardware

Wij en onze servicepartners kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een eventueel verlies of misbruik van gegevens en daaruit voortvloeiende schade.

4. Informatie m.b.t. ons WEEE-registratienummer

Wij zijn geregistreerd bij de Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth (www.stiftung-ear.de) als fabrikant van elektrische en/of elektronische apparatuur onder het volgende registratienummer (WEEE-Reg.-Nr. DE): „37107081“

5. Rapportage- en informatieverplichtingen volgens artikel 18, lid 4, derde zin, van de Duitse ElektroG

De jaarlijkse informatie over de verwezenlijking van de kwantitatieve doelstellingen overeenkomstig § 10, lid 3, en § 22, lid 1, is hier te vinden: https://www.take-e-way.nl/verpakkingsregistratie/

6. Verdere informatie

Verdere informatie vind je hier:

https://www.weee.nl/

https://inleverpunten.stichting-open.org/

II. Informatie over het inleveren van oude batterijen

Wij willen jou als eindgebruiker van batterijen (waaronder ook draagbare accu's vallen) als volgt informeren. Eindgebruikers zijn allen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin zij aan hen zijn geleverd.

1. Gratis inzameling van gebruikte batterijen

Je bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren en mag ze niet bij het huishoudelijk afval doen. Je kunt gebruikte batterijen gratis inleveren bij elk aangewezen inzamel- en inleverpunt - ook bij ons: je kunt ze met voldoende frankering naar ons terugsturen (neem de verzendvoorschriften voor gevaarlijke goederen in acht) of ze rechtstreeks gratis in een van onze winkels inleveren. Onze terugnameplicht is beperkt tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben en tot de hoeveelheid die eindgebruikers onder normale omstandigheden weggooien.


Hulp

Waarmee kunnen we u helpen?

Antwoorden op de meeste vragen - FAQ